Norinnova har mottatt midler fra presåkornordningen til Innovasjon Norge, og ser nå etter spennende oppstartsbedrifter å investere i. Totalt skal det investeres i 1-4 selskaper. I den forbindelse inviteres alle startupselskaper som er knyttet til en inkubator eller næringshage i Nord-Norge til å søke om investering.

Følgende kriterier må være oppfylt for at Norinnova AS skal kunne investere presåkornmidler:

 • Norskregistrerte, innovative oppstartsbedrifter med et betydelig vekstpotensial
 • Bedriften må være yngre enn 5 år regnet fra registreringsdato i Enhetsregisteret
 • Liten eller mellomstor bedrift som ikke er børsnotert etter EØS-avtalens statsstøtteregler
 • Private investorer må delta med egenkapital som minimum tilsvarer beløpet fra pre-såkornkapitalen
 • Minst 50% av den private kapitalen må komme fra uavhengige investorer, det vil si investorer som ikke er grundere eller ansatte i bedriften.
 • Presåkorninvesteringen og koinvesteringen fra private investorer skal skje i den samme emisjonen – på like vilkår.
 • Normal investering av presåkornmidler vil være mellom NOK 500.000, – og NOK 1.000.000,-

Norinnova tar imot søknader fra interesserte selskap som inneholder:

 1. Forretningsidé: problem og løsning
  • Hva slags problem er det dere søker å løse, og for hvem?
  • På hvilken måte løser dere dette problemet? Hvilken verdi gir denne løsningen til deres kunder?
 2. Timing av produkt/tjeneste
  • Hva er det som gjør at ditt produkt/tjeneste treffer markedet akkurat nå?
 3. Markedspotensial
  • Hvem er deres kunder? Hva kjennetegner disse kundene? Hvor befinner kundene seg?
  • Hvor stort er dette markedet?
  • Hvor stor andel av dette markedet er det realistisk for dere å ta?
  • Hvordan skal dere nå gjennom i markedet?
 4. Produkt
  • Hva er deres produkt/tjeneste?
  • Teknologi som benyttes?
  • IPR/beskyttelse av immaterielle rettigheter?
 5. Kapital
  • Hvor mye midler søkes det om og hva skal kapitalen benyttes til?
  • Redegjørelse for den private koinvesteringen?
 6. Team
  • Beskriv teamet

Søknadsfrist: 13. september 2019

Søknad sendes til: lindrupsen@norinnova.no

Norinnova vil vurdere søknadene og aktuelle bedrifter for presåkorninvestering vil bli kontaktet til et møte på et senere oppgitt tidspunkt. Investeringsbeslutning vil foreligge i løpet av oktober 2019.