Arctic Investment Platform
Prosjektet Arctic Investment Platform (AIP) fremmer økonomisk samarbeid i de tynt befolkede områdene i nord (NSPA). NSPA består av de syv regionene i øst og nord Finland, de fire nordligste regionene i Sverige og de tre nordligste fylkene i Norge. Siden januar 2019 har regionrådet i Lappland koordinert et Interreg Nord-prosjekt i nært samarbeid med BusinessOulu, regionen Norrbotten, region Västerbotten og Norinnova AS med sikte på å styrke det administrative samarbeidet i NSPA.

Fremme økonomisk samarbeid i det europeiske Arktis

Prosjektet Arctic Investment Platform (AIP) fremmer økonomisk samarbeid i de tynt befolkede områdene i nord (NSPA). NSPA consists av de syv regionene i øst-og Nord-Finland, de fire nordligste regionene i Sverige og de tre nordligste fylkene i Norge. Siden januar 2019 har regionrådet i Lappland koordinert et Interreg Nord-prosjekt i nært samarbeid med BusinessOulu, regionen Norrbotten, region Västerbotten og Norinnova AS med sikte på ytterligere å styrke det administrative samarbeidet i NSPA.

Prosjektet vil lage en mulighetsstudie, inkludert en analyse av investeringsbehov og potensial i NSPA. I tillegg vil et forslag om en finansieringsmodell og støttesystem som skal gjennomføres. Hvis studien konkluderer med at det vil være mulig å sette opp en investeringsplattform, vil prosjektet også utvikle et veikart, og presenterer de nødvendige ressurser som må til for å etablere en slik plattform. 

​Forbedret bruk av eksisterende nettverk

Prosjektet ble lansert tidlig i år med en workshop i Rovaniemi, hvor det ble enighet om at samarbeidet bør fokusere på investeringsbehovet til små og mellom store bedrifter (SMB) med vekstpotensial. Det ble også enighet om at fremtidige investeringscase, som skal bli finansiert gjennom den Arktisk investeringsplattformen, bør være innenfor digitalisering og arktiske naturressurser.

En undersøkelse om kartlegging av behovene og potensialet i det finansielle samarbeidet ble sendt til SMB-er og finansinstitusjoner og investorer i NSPA i juni. Formålet med undersøkelsen er å få informasjon om investeringsbehovet til små og mellom store bedrifter, og på den annen side forventningene fra finansinstitusjoner og investorer gitt de forskjellige finansielle instrumentene som finnes.

Relevansen av det europeiske Arktis til EU har fått synlighet de siste årene. Samtidig har øst og nord-Finland sammen med NSPA tatt konkrete skritt mot et mer synlig samarbeid i Brussel. Alt dette har bidratt til å skape stor interesse for det finansielle samarbeidet, både innenfor NSPA og utenfor, inkludert det høyeste nivået i EU-kommisjonen.

Et nært samarbeid med den europeiske investeringsbanken (EIB) ble etablert allerede tidlig i prosjektet, noe som til slutt har ført til en samarbeidsavtale i august 2019. Ifølge avtalen EIB vil gi sine profesjonelle tjenester til prosjektet for resten av dette året, gratis, med mulighet til å fortsette kontrakten i 2020 avhengig av resultatene av mulighetsstudien. Allerede i løpet av våren har prosjektet vært i stand til å utnytte EIB ekspertise i utviklingen av undersøkelsene.

​Hvordan vil samarbeidet fortsette å utvikle seg?

De aggregerte resultatene av undersøkelsens var sendt til små og mellom store bedrifter og investorer vil bli samlet tidlig i høst. I forbindelse med dette vil en undersøkelse til klynger, inkubatorer og næringshager i NSPA gjennomføres, med det mål for å utfylle potensielle hull eller spørsmålstegn i tidligere undersøkelser.

En workshop rettet mot finansielle eksperter for å gjennomgå resultatene av undersøkelsen, vil bli avholdt i september. Regionene vil gi innspill til de foreløpige resultatene i oktober, gjennom et styringsgruppemøte i Umeå og et mer operativt referansegruppemøte i Brussel.

Den endelige rapporten, samlet fra undersøkelsen, tilbakemelding fra regionale representanter og eksperter, samt intervjuer, vil bli ferdig innen utgangen av november. Før rapporten blir fullført, vil

referansegruppen kunne gi endelig tilbakemelding på innholdet og bli enige om en vei videre i år 2020, basert på resultatene og det foreslåtte veikartet.